Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa w biurze rachunkowym Libella

Zarządzanie kadrą i płacami to kluczowy element każdej działalności gospodarczej. W zakres usług wchodzi:

  • naliczanie płac,
  • rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS,
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie księgowości płacowej,
  • monitorujemy terminy ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
  • sporządzamy umowy zleceń i o dzieło.
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników,
  • reprezentowanie podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.
  • Wszystko to, aby zapewnić Ci spokój i pewność, że Twoja firma jest w dobrych rękach.

payroll